fbpx

 

 

 

 

 

 

Politika kvaliteta

 

 

Nastojimo da sačuvamo visok kvalitet usluge ispunjavanjem zahteva međunarodnog standarda

ISO 9001:2015
 

„Kvalitet je svačija odgovornost.” - William Edwards Deming
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSC

POLITIKA KVALITETA
 

Global Standards Consortium DOO, Novi Sad pruža konsultantske usluge u implementaciji sistema menadžmenta, tehnika i alata za unapređenje poslovanja, konsaltinga u oblasti ljudskih resursa i specijalizovanih obuka kreiranih po zahtevu klijenata. 

U cilju ostvarivanja naše misije i vizije, poslovni uspeh zasniva na visokoj profesionalnosti i kvalitetu naših usluga, kao i partnerskom odnosu kako sa klijentima i korisnicima usluga, tako i sa eksternim saradnicima, zaposlenima i drugim zaintresovanim stranama, a sve u cilju zadovoljenja njihovih zahteva i potreba iz domena poslovanja organizacije.

U tome kontekstu, organizacija Global Standards Consortium DOO, Novi Sad je postavila sledeće ciljeve:

  • detaljno utvrđivanje zahteva, potreba i očekivanja korisnika i relevantnih zainteresovanih strana:  usresređenost na korisnika usluge u cilju stalnog povećanja njegovog zadovoljstva;
  • poštovanje zakonskih propisa, visokih moralnih načela i profesionalne etike pri pružanju konsultanskih usluga, omogućivši korisniku uvid u procese rada uz kontinuirano vrednovanje kvaliteta;
  • inovativnim pristupima u rešavanju problema, primenom savremenih tehnologija, obučenim i obrazovanim kadrom i konceptom „organizacije koja uči“: kontinuiranu edukaciju smatramo neophodnom za dugoročno ostvarivanje odličnih rezultata i izgradnju dobrog korporativnog imidža;
  • kontinualna identifikacija i procena svih potencijalnih rizika vezanih za poslovne aktivnosti, bezbednost klijenata i zaposlenih, kako bi se isti eliminisali ili sveli na najmanju moguću meru;
  • proširivanje postojeće ponude usluga organizacije, uvođenjem novih usluga, metoda i tehnika rada, kao i proces zadržavanja postojećih i osvajanje novih tržišta uz obezbeđenje prepoznatljivosti imidža organizacije na tržištu.

Realizacijom utvrđenih ciljeva orjentisanih ka korisniku i relevantnim zainteresovanim stranama, uz stalno neposredno vrednovanje od strane korisnika, organizacija Global Standards Consortium DOO, Novi Sad ostvaruje visoki nivo zadovoljstva korisnika, konkurentski položaj na tržištu, međusobno poverenje i saradnju sa svojim korisnicima, ali i zadovoljenje zahteva i težnji svih zainteresovanih strana.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u organizaciji Global Standards Consortium DOO, Novi Sad.


Novi Sad, 11.05.2018.

 

Saša Dobo, Direktor

 
 

Politike

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.