fbpx

 

 

 

 

 

 

Global Standards Consortium

 

 

 

Mi smo tim sačinjen od stručnih, iskusnih i motivisanih profesionalaca koji vole svoj posao

 

   „Timski rad deli zadatke i udvostručuje uspeh.“-  Endru Karengi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naš tim čine iskusni stručnjaci za implementaciju standardima zahtevanih rešenja, koji su dokazani i na polju obuka za sticanje kompetencija za razumevanje, implementaciju i održavanje rešenja u skladu sa zahtevima velikog broja standarda. 

Osnovni GSC tim

Kreirali smo široko razgranatu mrežu konsultanata, partnera i partnerskih organizacija – mrežu koju karakteriše multidisciplinarnost i posedovanje iskustva, stručnosti ili ekspertize iz mnoštva različitih standarda, koji, za dobrobit naših klijenata, međusobno sarađuju na zajedničkim projektima. Osnovni GSC tim čine:

John Doe
Saša Dobo

Konsultant, predavač i vodeći auditor sa višegodišnjim iskustvom za sisteme menadžmenta iz disciplina: bezbednost informacija (u skladu sa ISO/IEC 27001 standardom), kontinuitet poslovanja (u skladu sa ISO 22301standardom), (IT) usluge (u skladu sa ISO/IEC 20000-1 standardom), kvalitet (u skladu sa ISO 9001:2015 standardom) i standarde i modele menadžmenta rizikom (ISO 31000, ISO 27005). 
 
Vodeći Auditor za sisteme menadžmenta (CERTIND S. A.; EA Codes: 19, 29, 33, 35, 37).
 
U preko 100 organizacija implementirao sisteme menadžmenta (ISMS, ITSMS, QMS, BCMS).
 
Predavač na internacionalnim konferencijama i na preko 30 specijalizovanih kurseva o ISO standardima (ISMS, ITSMS, QMS, BCMS, RM) i GDPR u zemlji i regionu.
 
Osnivač i direktor Global Standards Consortium-a.

John Doe
Milan Bubulj

Konsultant/ vodeći konsultant i predavač sa višegodišnjim iskustvom za sisteme menadžmenta iz disciplina: bezbednost informacija (u skladu sa ISO/IEC 27001 standardom), kontinuitet poslovanja (u skladu sa ISO 22301standardom), kvalitet (u skladu sa ISO 9001:2015 standardom) i standarde i modele menadžmenta rizikom (ISO 31000, ISO 27005, ISO 31010, BS 31000).

Implementirao preko 40 različitih sistema menadžmenta.

Predavač na internacionalnim konferencijama i na preko 60 specijalizovanih kurseva o sistemima menadžmenta, ISO standardima (ISMS, QMS, BCMS, ITSMS, ABMS,  RM) u regionu.

Osnivač Global Standards Consortium-a.

John Doe
Milica Bajić

Konsultant, auditor i predavač u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001, sistema menadžmenta životnom sredinom ISO 14001, sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu ISO 45001, HACCP Sistemu bezbednosti hrane, HALAL standardu proizvodnje i pripreme hrane u skladu sa islamskim verskim običajima, IFS standardu za hranu, GLOBAL G.A.P. standardu za dobru praksu u agraru, SA 8000 Društvenoj odgovornosti, itd.

TÜV Thüringen e.V. auditor za sisteme menadžmenta. 
 
Predavač na specijalizovanim obukama za interne/eksterne auditore u zemlji i regionu. 
 
Osnivač Global Standards Consortium-a.

John Doe
Predrag Ranitović

Konsultant i predavač - doktor vojnih nauka, prvi civil u istoriji Vojne akademije - Univerziteta odbrane u Beogradu koji je stekao ovo naučno zvanje i odbranio doktorsku disertaciju na temu Funkcionalne zavisnosti metoda zaštite informacija i sistema bezbednosti. 

Duži niz godina bavi se praktičnom implementacijom, proverom ISO sistema u privredi (u preko 50 organizacija), i obukom za interni-eksterni audit lica (u svojstvu tutora 10 seminara za interne-eksterne auditore pod licencom RABQSA/GCERTI - vodeća svetska kuća u oblasti obuke ljudskih resursa ISO sistema).

Prošao je sve faze rada i razvoja i radio na svim nivoima poslova u oblasti ISO standarda

Tehnički direktor Global Standards Consortium-a.

John Doe
Borislav Todorović

Konsultant i predavač sa višegodišnjim iskustvom za sisteme menadžmenta iz disciplina: kvalitet (u skladu sa ISO 9001 standardom), životna sredina (u skladu sa ISO 14001 standardom), zaštita zdravlja i bezbednost na radu (u skladu sa OHSAS 18001 standardom), energija (u skladu sa ISO 50001 standardom)

Dugogodišnji predavač na fakultetu i visokoj školi strukovnih studija. 

Predavač na specijalizovanim kursevima o ISO standardima (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001). 
 
Učešće u velikom broju implementacija sistema menadžmenta u zemlji i okruženju.

John Doe
Dijana Prohaska

Konsultant i auditor za sisteme menadžmenta kvalitetom (u skladu sa ISO 9001 standardom) i sisteme menadžmenta kvalitetom u automobilskoj industriji (u skladu sa IATF 16949 standardom). 
 
Sertifikovani auditor za standarde IATF 16949, VDA 6.3 i VDA 6.5. 
 
Dugogodišnja aktivna primena 5s, QRQS, 8D report, MSA/SPC, FMEA, itd. alata u automobilskoj industriji.

John Doe
Danijela Marković

Konsultant za sisteme menadžmenta kvalitetom (u skladu sa ISO 9001 standardom) u farmaceutskoj industriji u GMP domenu (dobra proizvođačka praksa).
 
Veliki broj projekata implementacije QMS-a u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 u farmaceutskoj industriji. 
 
Dugogodišnji interni auditor za QMS u farmaceutskoj industriji i stručnjak u polju farmaceutske tehnologije.

John Doe
Tot Vilmoš

Konsultant i predavač sa više od 20 godina iskustva u oblasti obrazovanja, primarno iz domena menadžmenta i sistema menadžmenta, uključujući područje intelektualnog kapitala, marketinga, razvoja i strategijskih procesa industrijskih sistema. 

Vanredni profesor na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske studije) na predmetima iz oblasti menadžmenta.
 
Publikovao preko pedeset naučnih radova u časopisima i konferencijama u zemlji i inostranstvu, iz oblasti Menadžmenta, Strategijskog menadžmenta, Upravljanja znanjem, Menadžmenta ljudskih resursa.
 
Učesnik više domaćih i međunarodnih projekata.

John Doe
Tijana Savić Tot

Konsultant i predavač sa više od 15 godina iskustva u oblasti obrazovanja, primarno iz domena strategijskog menadžmenta i menadžmenta ljudskim resursima. 
 
Docent na osnovnim i master studijama na predmetima iz oblasti menadžmenta.
 
Publikovala preko 30 naučnih radova u časopisima i konferencijama u zemlji i inostranstvu, iz oblasti Menadžmenta, Strategijskog menadžmenta, Upravljanja znanjem i Menadžmenta ljudskih resursa.
 
Učesnica više domaćih i međunarodnih projekata.

John Doe
Ljiljana Miletić

Konsultant i predavač sa višedecenijskim iskustvom u oblasti obrazovanja. 

Doktor tehničkih nauka, diplomirani mašinski inženjer i redovni profesor Fakulteta za projektni i inovacioni menadžment u Beogradu (Univerziteta „Educons“ Sremska Kamenica). 

Publikovala nekoliko stotina naučnih radova u časopisima i konferencijama u zemlji i inostranstvu i objavila dve monografije i više udžbenika iz oblasti Menadžmenta kvalitetom, Industrijskog menadžmenta, Industrijskog inženjerstva i Organizacionog ponašanja.   

Konsultant za oblast sistema menadžmenta kvalitetom (u skladu sa ISO 9001 standardom) i Sistem Six Sigma-e. 
 
Učestvovala i bila koordinator na više domaćih i međunarodnih projekata..
 

John Doe
Marko Spasojević

Konsultant, predavač i vodeći auditor sa višegodišnjim iskustvom za sisteme menadžmenta iz disciplina: energija (u skladu sa ISO 50001 standardom), životna sredina (u skladu sa ISO 14001 standardom), zaštita zdravlja i bezbednost na radu (u skladu sa OHSAS 18001 standardom), kvalitet (u skladu sa ISO 9001 standardom).
 
Implementirao sisteme menadžmenta u preko 30 organizacija(EnMS, EMS, OHSAS, QMS).
 
TÜV Austrija Vodeći Auditor za Sisteme menadžmenta;
 
Predavač na specijalizovanim kursevima o ISO standardima (EnMS, EMS, OHSAS, QMS);
 
Predavač na Univerzitet u Alberti (Kanada).

John Doe
Darko Stević

Konsultant iz domena finansija sa višegodišnjim iskustvom na rukovodećim pozicijama u kompanijama u automobilskoj industriji.

Ekspert u oblasti:
- Korporativne finansije
- Interne kontrole
 
Finansijski direktor u LEAR Corporation d.o.o. Novi Sad
 

John Doe
Snežana Divljak

Master analitičar zaštite životne sredine.

Konsultant i predavač za sisteme menadžmenta iz disciplina: životna sredina (u skladu sa ISO 14001 standardom), kvalitet (u skladu sa ISO 9001 standardom).
 
Predavač na specijalizovanim kursevima o ISO standardima (EMS, QMS).

John Doe
Dragan Marković

Konsultant i predavač sa višegodišnjim iskustvom u oblasti biznis operacija i biznis analize, agilnih metoda upravljanja projektima i upravljanja programima i izvorima finansiranja. 
 
Predavač na preko 70 specijalizovanih kurseva iz oblasti projektnog menadžmenta i izvora finansiranja. 
 
Realizovao preko 40 projekata i programa u javnom, privatnom i civilnom sektoru, ukupne vrednosti preko 50 miliona evra. 

John Doe
Mira Bajić

Konsultant, vodeći auditor i predavač u oblasti sistema menadžmenta. Iza sebe ima preko 80 zadovoljnih klijenata kojima je pomogla u implementaciji zahteva standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, HALAL, IFS, GLOBAL G.A.P., itd. 
 
Vodeći auditor pri sertifikacionoj kući TUV Adria d.o.o., partner Tüv Thüringen Nemačka za standarde ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 i HACCP (iskustvo auditiranja u preko 100 organizacija).
 
Predavač na više od 30 specijalizovanih obuka u regionu za interne/eksterne auditore (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, IFS, GLOBAL G.A.P, itd.).

Celokupna mreža GSC konsultanata i partnera broji nekoliko desetina koleginica i kolega i nekoliko partnerskih organizacija, ali to ne znači da nismo uvek otvoreni za nove saradnje i partnerstva. Ukoliko želite da postanete deo GSC tima, ili imate ideju o eventualnoj saradnji, slobodno nas kontaktirajte putem kontakt forme.

 

Global Standards Consortium DOO Novi Sad

Mi smo tim sačinjen od stručnih, iskusnih i motivisanih profesionalaca koji vole svoj posao. 

 

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.