fbpx

 

 

 

 

 

 

British Retail Consortium standard

BRC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRC

Predmet i područje primene

Godine 1998. Britanska komora maloprodaje (BRC) je razvila i predstavila BRC tehnički standard i protokol za kompanije koje snabdevaju maloprodaje brendiranim prehrambenim proizvodima (BRC tehničkistandard zahranu).

Iako originalno razvijen pre svega za isporučioce brendiranih prehrambenih proizvoda maloprodajama, poslednjih godina se BRC standard dosta koristi u drugim sektorima prehrambene industrije, kao što je proizvodnja aditiva i sastojaka hrane.

Postoje i suštinski dokazi o upotrebi BRC standarda i van Ujedinjenog Kraljevstva, jer su ga mnoge kompanije usvojile kao osnovu za programe procene isporučilaca.

BRC standardi se dele na:

  • BRC Global Standards;
  • BRC Food;
  • BRC Packaking;
  • BRC Storage & Distribution.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.