fbpx
Štampa

GLOBALG.A.P.

Predmet i područje primene

GLOBAL G.A.P. je međunarodni standard za dobru praksu u agraru.

Od svih standarda u primarnoj i sekundarnoj poljoprivrednoj proizvodnji EU, prvo i slobodno možemo reći najvažnije mesto zauzima EurepGAP (European Retail Product and Good Agricultural Practice).

Ovaj standard propisuje uslove proizvodnje, mehanizme inspekcije i sertifikaciju proizvoda, a koristi se i pod imenom GlobalGAP (pošto je prevazišao okvire EU i postao globalan zahtev u skoro svim trgovinskim lancima poljoprivrednim proizvodima).

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o