fbpx

 

 

 

 

 

 

Sistem bezbednosti hrane

HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACCP

Predmet i područje primene

HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. Predstavlja najbolju metodu za eliminisanje ili smanjenje mogućih opasnosti po bezbednost hrane. Sistem za bezbednost hrane je preventivan, obuhvata kontrolisanje sirovine do gotovog proizvoda.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

 
U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.