fbpx

 

 

 

 

 

 

Sistem menadžmenta životnom sredinom

ISO 14001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14001

Predmet i područje primene

ISO 14001:2015 specificira zahteve za sistem menadžmenta životnom sredinom, koje organizacija može da koristi da unapredi svoje performanse životne sredine. Ovaj međunarodni standard namenjen je za korišćenje od strane organizacije koja teži upravljanju svojim odgovornostima za životnu sredinu na sistematičan način, koji doprinosi stubu održivosti životne sredine.

ISO 14001:2015 pomaže organizaciji da ostvari predviđene ishode svog sistema menadžmenta životnom sredinom, koji obezbeđuje vrednost za životnu sredinu, samu organizaciju i zainteresovane srane. Konzistentno sa politikom životne sredine organizacije, predviđeni ishodi sistema menadžmenta životnom sredinom obuhvataju:

– unapređivanje performansi životne sredine;

– ispunjavanje obaveza za usklađenost;

– ostvarivanje ciljeva životne sredine.

ISO 14001:2015 primenljiv je na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, vrstu i prirodu, i primenjuje se na aspekte životne sredine njenih aktivnosti, proizvoda i usluga za koje organizacija utvrdi da njima može ili da upravlja ili da na njih utiče razmatranjem perspektive životnog ciklusa. Ovim međunarodnim standardom se ne iskazuju specifični kriterijumi za performanse životne sredine.

ISO 14001:2015 se može koristiti u celosti ili delimično za sistematsko poboljšavanje menadžmenta životnom sredinom. Međutim, tvrdnje o usaglašenosti sa ovim međunarodnim standardom nisu prihvatljive, sve dok svi njegovi zahtevi nisu uključeni u sistem menadžmenta životnom sredinom organizacije i ispunjeni, bez izuzetka.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.