fbpx

 

 

 

 

 

 

Sistem menadžmenta protiv mita

ISO 37001:2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 37001

Predmet i područje primene

ISO 37001:2016 specificira zahteve i daje uputstvo za uspostavljanje, primenjivanje, održavanje, preispitivanje i poboljšavanje sistema menadžmenta protiv mita. Sistem može da bude samostalan ili integrisan u celokupan sistem menadžmenta.

ISO 37001:2016 se bavi sledećim pitanjima u vezi sa aktivnostima organizacije:

– mitom u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;

– mitom od strane organizacije;

– mitom od strane osoblja organizacije koje deluje u njeno ime ili u njenu korist;

– mitom od strane poslovnih saradnika organizacije koji deluju u njeno ime ili u njenu korist;

– mitom organizaciji;

– mitom osoblju organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

– mitom poslovnim saradnicima organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

– direktnim i indirektnim mitom (npr. mito koje se nudi ili prima od treće strane).

ISO 37001:2016 je primenljiv samo na mito. On uspostavlja zahteve i daje uputstvo za sistem menadžmenta projektovan da pomogne organizaciji da sprečava, otkriva i odgovara na mito i usklađuje se sa zakonima protiv mita i dobrovoljnim posvećenostima primenljivim na njene aktivnosti.

ISO 37001:2016 se ne bavi posebno prevarama, kartelima i drugim krivičnim delima vezanim za zloupotrebu monopola / narušavanje konkurencije, pranje novca ili druge aktivnosti u vezi sa koruptivnim praksama, mada organizacija može da izabere da proširi predmet i područje primene sistema menadžmenta tako što će uključiti i ove aktivnosti.

Zahtevi su generički i namera je da budu primenljivi na sve organizacije (ili delove organizacije), nezavisno od tipa, veličine ili prirode aktivnosti, i bez obzira da li su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.