fbpx

 

 

 

 

 

 

Sistem menadžmenta energijom

ISO 50001:2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 50001

Predmet i područje primene

ISO 50001:2018 specificira zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, a čija je svrha da omogući organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.

ISO 50001:2018 specificira zahteve koji mogu da se primene na korišćenje i potrošnju energije, uključujući i merenje, dokumentovanje i izveštavanje, projektovanje i metode za nabavku opreme, sisteme, procese i osoblje koje doprinosi energetskoj performansi.

Standard se primenjuje na sve promenljive komponente koje utiču na energetsku performansu i koje mogu da se prate, a na koje organizacija može da utiče.

Standard ne propisuje specifične kriterijume performanse u vezi sa energijom.

ISO 50001:2018 je projektovan da se koristi nezavisno, ali može da bude povezan ili integrisan sa drugim sistemima menadžmenta.

Standard može da se primeni na svaku organizaciju s ciljem da osigura njenu usaglašenost sa navedenom energetskom politikom i sa namerom da drugima prikaže, pri čemu je takva usaglašenost potvrđena bilo metodama samovrednovanja i samodeklarisanja bilo sertifikacijom sistema menadžmenta energijom od strane eksterne organizacije.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.