fbpx

 

 

 

 

 

 

Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001

Predmet i područje primene

ISO 9001:2015 specificira zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom onda kada organizacija:

 

a) treba da pokaže svoju sposobnost da konzistentno obezbeđuje  proizvode i usluge koji ispunjavaju zahteve korisnika i primenljivih zakona i propisa, i
 

b) ima za cilj da poveća zadovoljstvo korisnika efektivnom primenom sistema, uključujući procese za poboljšavanje sistema i za obezbeđenje usaglašenosti sa zahtevima korisnika i primenljivim zahtevima zakona i propisa.

Svi zahtevi u ISO 9001:2015 su generički i predviđeni su da budu primenljivi za bilo koju organizaciju, bez obzira na njenu vrstu ili veličinu, ili proizvode i usluge koje obezbeđuje.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.