fbpx

 

 

 

 

 

 

Sistem menadžmenta (IT) uslugama

ISO/IEC 20000-1:2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO/IEC 20000-1

Predmet i područje primene

ISO/IEC 20000-1:2018 predstavlja standard o sistemu menadžmenta uslugama (SMS). Standardom se specificiraju zahtevi za pružaoca usluge da planira, uspostavi, primenjuje, izvršava, prati, preispituje, održava i poboljšava sistem menadžmenta uslugama (SMS). Zahtevi obuhvataju projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšavanje usluga kako bi se ispunili zahtevi za usluge.

ISO/IEC 20000-1:2018 mogu koristiti:

a) organizacija koja traži usluge od pružaoca usluge i zahteva potvrdu da će njihovi zahtevi za usluge biti ispunjeni;

b) organizacija koja zahteva dosledan pristup svih svojih pružaoca usluga, uključujući one u lancu snabdevanja;

c) pružalac usluge koji namerava da demonstrira svoju sposobnost za projektovanje, tranziciju, isporuku i poboljšanje usluge tako da ispunjava zahteve za usluge;

d) pružalac usluge, kako bi pratio, merio i preispitivao svoje procese menadžmenta uslugama i same usluge;

e) pružalac usluge, kako bi poboljšao projektovanje, tranziciju i isporuku usluga kroz efektivnu primenu i rad SMS-a;

f) ocenjivač ili proveravač, kao kriterijum za ocenjivanje usaglašenosti SMS-a pružaoca usluge prema zahtevima u ISO/IEC 20000-1:2018.

Procesi menadžmenta uslugom i odnos između procesa mogu se primeniti na različite načine od strane različitih pružalaca usluga. Priroda odnosa između pružaoca usluge i korisnika uticaće na to kako se primenjuju procesi menadžmenta uslugama.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.