fbpx

 

 

 

 

 

 

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

ISO/IEC 27001:2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO/IEC 27001

Predmet i područje primene

ISO/IEC 27001:2013 specificira zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta bezbednošću informacija unutar konteksta organizacije. Ovaj međunarodni standard takođe obuhvata zahteve za ocenjivanje rizika i postupanje sa rizicima po bezbednost informacija koji odgovaraju potrebama organizacije.

Zahtevi postavljeni u ISO/IEC 27001:2013 su generički i predviđeno je da budu primenljivi na sve organizacije, bez obzira na njihov tip, veličinu ili prirodu. Izostavljanje bilo kojeg zahteva specificiranog u tačkama od 4 do 10 ne može se prihvatiti kada organizacija izjavljuje da je usaglašena sa ovim međunarodnim standardom.

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.