fbpx

 

 

 

 

 

 

Društvena odgovornost

SA 8000:2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA 8000

Predmet i područje primene

SA 8000:2014 je univerzalno primenjiv na svaki tip organizacije, bez obzira na veličinu, geografski položaj ili industrijski sektor.

Namena Standarda SA 8000:2014 je da obezbedi poverljiv sled događaja zasnovanom na UN Deklaraciji o ljudskim pravima, ILO i drugim međunarodnim ljudskim pravima, normama o radu i nacionalnim zakonima o radu, da osposobi i zaštiti sve osobe unutar organizacije i da utiče na one koji obezbeđuju proizvode i servise za organizaciju, uključujući zaposlene osobe u organizaciji i kod dobavljača, podugovarača, poddobavljača i domaćih radnika.

Očekivano je da organizacija mora biti u skladu sa ovim Standardom kroz odgovarajući i efektivni Sistem menadžmenta

Usluge Global Standards Consortium

Naše usluge se odnose na:

Implementacija

Više o

Obuka

Više o

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.