fbpx

 

 

 

 

 

 

Akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja

 

 

Zakon o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 i 94/2017)
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada akta o informacionoj bezbednosti

 

Na osnovu Zakona o informacionoj bezbednosti, svi zakonom definisani operatori IKT sistema, odnosno korisnici IKT sistema su u obavezi izraditi Akt o informacionoj bezbednosti.

IKT sistemi od posebnog značaja su sistemi koji se koriste:

1) u obavljanju poslova u organima javne vlasti;

2) za obradu podataka koji se, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, Smatraju naročito osetljivim podacima o ličnosti;

3) u obavljanju Delatnosti od opšteg interesa i to u oblastima:

(1) proizvodnja, prenos i distribucija električne energije;

(2) proizvodnja i prerada uglja;

(3) istraživanje, proizvodnja, prerada, transport i distri- bucijanafte i prirodnog i tečnog gasa;

(4) promet nafte i naftnih derivata; železničkog, poštanskog i vazdušnog saobraćaja;

(5) elektronska komunikacija;

(6) izdavanje službenog glasila Republike Srbije;

(7) upravljanje nuklearnim objektima;

(8) korišćenje, upravljanje, zaštita i unapređivanje dobara od opšteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, šume, plovne reke, jezera, obale, banje, divljač, zaštićena područja);

(9) proizvodnja, promet i prevoz naoružanja i vojne opreme;

(10) upravljanje otpadom;

(11) komunalne delatnosti;

(12) poslovi Finansijskih institucija;

(13) zdravstvena zaštita;

(14) usluge Informacionog društva namenjene drugim pružaocima usluga informacionog društva u cilju omogućavanja pružanja njihovih usluga.

 
 
U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.