fbpx

 

 

 

 

 

 

ISACA Framework

COBIT 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBIT 5

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) je okvir kreiran od strane ISACA-e za upravljanje informacionim tehnologijama (IT).

Okvir definiše skup generičkih procesa za upravljanje sa IT, pri čemu je svaki proces definisan zajedno sa ulaznim i izlaznim procesima, ključnim procesnim aktivnostima, ciljevima procesa, merama performansi i modelom elementarne zrelosti.

COBIT je povezan sa ISO/IEC  27000, ITIL, CMMI, COSO, BiSL, TOGAF i PMBOK.

COBIT komponente:

  • Okvir: Organizuje ciljeve i dobre prakse upravljanja sa IT od strane IT domena i procesa i povezuje ih sa poslovnim zahtevima;
  • Opisi procesa: Referentni model procesa i zajednički jezik za sve u organizaciji. Procesi se mapiraju na područja odgovornosti za planiranje, izgradnju, pokretanje i nadzor;
  • Ciljevi kontrole: Obezbeđuje kompletan skup zahteva na visokom nivou koje menadžment treba razmotriti radi efikasne kontrole svakog IT procesa;
  • Smernice za upravljanje: Pomaže u dodeli odgovornosti, dogovaranju ciljeva, merenju performansi i ilustriranju međusobne povezanosti sa drugim procesima;
  • Modeli zrelosti: Procenjuje se zrelost i sposobnost po procesu i pomaže u otklanjanju nedostataka;

ISACA

 
 
 
 
 
U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.