fbpx

 

 

 

 

 

 

Pripremite se za vreme koje dolazi, jer isto novi izazov donosi...

START ZA NOVU STVARNOST – ESG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razumevanje stvarnosti je ključno za sve poslovne subjekte jer im omogućava da usmere resurse u željenim pravcima kako bi ostvarili planirane poslovne rezultate. Međutim, doba u kom sada egzistiraju je postalo znatno složenije, a time za subjekte poslovanja znatno izazovnije. Stvarnost je postala višedimenzionalna, sledstveno tome zahtevnija za sagledavanje pre odlučivanja i planiranja.

Odabrani put za ostvarivanje željenih poslovnih rezultata, polako ali sigurno postaje nezamisliv bez sagledavanja učinaka aktivnosti poslovnih subjekata i resursnog angažovanja prilikom realizacije istog. Odgovor na to je ESG (Environmental, Social & Governance), skup standarda koji omogućavaju poslovnim subjektima da svoje korporativne politike usmeravaju u pravcima oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Time bi poslovni subjekti uskladili svoje funkcionisanje sa konceptima održivog razvoja.

U Srbiji, važeći Zakon o računovodstvu je uveo kao obavezu nefinansijsko izveštavanje za poslovne subjekte koje imaju 500 zaposlenih. Prema članu 37, nefinansijski izveštaj sadrži informacije neophodne za razumevanje razvoja, poslovnih rezultata i položaja pravnog lica, kao i rezultata njegovih aktivnosti koje se odnose minimum na zaštitu životne sredine, socijalna i kadrovska pitanja, poštovanje ljudskih prava, borbu protiv korupcije i pitanja u vezi sa podmićivanjem. Nefinansijski izveštaj treba da sadrži sledeće elemente:

  1. kratak opis poslovnog modela pravnog lica;
  2. opis politika pravnog lica u vezi sa tim pitanjima, uključujući postupke osnovne analize koja se sprovodi;
  3. rezultate tih mera;
  4. osnovne rizike povezane sa tim pitanjima koji se odnose na poslovanje pravnog lica, uključujući, kad je to relevantno i nužno, njegove poslovne odnose, proizvode ili usluge koji mogu prouzrokovati negativne rezultate na tim područjima, kao i način na koji pravno lice upravlja tim rizicima;
  5. nefinansijske ključne pokazatelje uspešnosti važne za određeno poslovanje.

Ekonomski uticaji, uticaju na životnu sredinu, društveni uticaji se smeštaju u institucionalni okvir upravljanja, čime se poslovni subjekti pripremaju za delovanje u pravnom okruženju, ali što je još značajnije za dobru poslovna praksu. Razlog je jednostavan, ovo su značajna pitanja koja će itekako oblikovati tržišta kapitala i kredita.

Shodno tome, ESG kao deo poslovnih strategija, polako ali sigurno će postajati neophodnost za sve poslovne subjekte jer će biti neizostavan važan faktor izgradnje dugoročnog i održivog poslovnog uspeha. Sa druge strane, izostanak nefinansijskog izveštavanja će smanjivati mogućnosti zaduživanja poslovnih subjekata na tržištima kapitala ili u nekim slučajevima čak i obustavljanja finansiranja zbog nemogućnosti sagledavanja poslovnih aktivnosti koje su štetne po životnu sredinu i/ili zdravlje i živote ljudi.

Zakonske obaveze će rasti, jer će regulator dodatno osnaživati postojeću regulativu, a funkcionisanje u međunarodnim tokovima i poslovanje na poželjnim tržištima će uslovljeno upravo jasnim pregledom delovanja poslovnih subjekata i njihovim učincima u navedenim oblastima. Upravo zbog svega navedenog, pravi je trenutak da se odlučite za ESG. Global Standards Consortium će vam pomoći da implementirate ESG i time suočite sa izazovima koje novo vreme pred vama, sasvim izvesno donosi.

U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.