fbpx
Štampa

 

GDPR

Naše konsultantske usluge su usmerene na kreiranje rešenja koje mogu pomoći organizacijama svih veličina – od nivoa mikro preduzeća do multinacionalnih kompanija – da svoju poslovnu praksu usklade sa zahtevima međunarodnih standarda (ISO, GFSI i drugi standardi) i ostvare pripadajuće sertifikate. 
Implementacija (tj. primena i sprovođenje) zahteva standarda u poslovnoj praksi organizacije, po pravilu, dovodi do jačanja postojećih tržišnih pozicija i istovremeno otvara mogućnost učešća na novim tržištima, dugoročno jača konkurentnost preduzeća i usklađenost poslovanja sa zahtevima domaćih, stranih i međunarodnih zakona i propisa. 
 
Međunarodno prepoznati i priznati sertifikati, koji dolaze kao rezultat uspešne implementacije standardom zahtevanih rešenja i procesa sertifikacije, organizacijama omogućavaju da javnosti ukaže na svoju opredeljenost ka profesionalizmu, posvećenost neprekidnom usavršavanju svojih odnosa sa klijentima, partnerima i investitorima, i nastojanju da ostvare i zadrže prestižan nivo profesionalnog kredibiliteta u svim oblastima svog poslovanja. 
 

Naše konsultantske usluge iz domena implementacije obuhvataju: 

 
1. Implementaciju sistema menadžmenta i drugih rešenja u skladu sa zahtevima ISO i drugih međunarodnih standarda
 
2. Usluge (godišnjeg i drugog) održavanja ISO i drugih sistema menadžmenta (kao što su: izvođenje i pomoć pri izvođenju internih provera (audita), provere (audit) vaših dobavljača, partnera i ostalih drugih strana, pomoć u vezi održavanja relevantne dokumentacije, usluge u vezi preispitivanja od strane rukovodstva, predsertifikacioni auditi, itd.)
 
3. Programe unapređenja postojećih primenjenih rešenja (relevantne gap analize postojećih rešenja i preporuke za opšta unapređenja, pomoć u unapređenju specifičnih procesa, alata, tehnika i drugih rešenja, obuke i prezentacije sa ciljem podizanje svesti o opštim ili pojedinačnim oblastima iz domena primenjenih standarda i obuke o primeni pojedinačnih rešenja (o celokupnoj ponudi obuka više u sekciji: obuke), itd.).
 
4. Implementacija pojedinačnih alata, tehnika i drugih rešenja specifičnih za primenjene sisteme menadžmenta, po zahtevu klijenta. 

 

Pružamo konsultantske usluge na polju sledećih standarda i okvira: * 

kao i

* o implementaciji rešenja u skladu sa zahtevima GDPR više u sekciji: GDPR.

Oblasti iz kojih pružamo konsultantske usluge neprestano raste.

Ukoliko je predmet vašeg interesovanja standard ili okvir koji nije naveden u našoj ponudi, kontaktirajte nas i pokušaćemo da pronađemo adekvatno rešenje ili ćemo vas informisati o tome kome se možete obratiti.