fbpx

 

 

 

 

 

 

Obuke

 

 

Pojedinačni modularni treninzi sa personalnom sertifikacijom za implementatore, interne i eksterne auditore 

 

Otvorene i in-house obuke u zavisnosti od vaših potreba   

 

„Znanje je moć!” - Francis Bacon 

 

 

 

 

 

 

 

Penetraciono testriranje

Penetraciono testiranje je proces procene i evaluacije relevantnih sistema i protokola, sa namerom da se identifikuju njihove ranjivosti i slabosti, iz perspektive anonimnih i neprivilegovanih korisnika (napadača) koji imaju nameru da naude našem sistemu odnosno mreži.

Obuke iz oblasti penetracionog testiranja će vam omogućiti da steknete znanja i veštine potrebne za korišćenje javno priznatih pentest okvira, metodologija, alata i tehnika, uključujući: OSTTMM, OWASP, WASC, NIST, PTF – i mnoge druge. 

 

Kada izabrati obuke u vezi penetracionog testiranja?

Ukoliko želite da steknete kompetencije u vezi penetracionog testiranja:

 • internih sistema (uključujući testiranje servera, radnih stanica, mrežnih uređaja, mainframe, ATM i ERP okruženja, itd.)
 • eksternih sistema (uključujući testiranje svih javno dostupnih servisa sa ili bez ograničenja
 • Web aplikacija i servisa (uključujući testiranje svih tipova web aplikacija i servisa po OWASP metodologiji)
 • desktop aplikacija i servisan (uključujući testiranje svih tipova desktop aplikacija i servisa po WASC metodologiji i preporukama NIST-a)
 • mobilnih aplikacija i servisa (uključujući testiranje svih tipova mobilnih aplikacija i servisa po WASC metodologiji i preporukama NIST-a i pitanja reverznog inženjeringa)
 • bežičnih sistema (uključujući testiranje WiFi, Bluetooth i GSM bežičnih mreža putem korišćenja interno razvijenih uređaja i aplikacija)
 • ljudskih resursa (uključujući direktno ili indirektno testiranje i probleme PHISHING-a, SCAREWARE-a i HOAX-a)

 

Kome su obuke namenjene?

U najvećem broju slučajeva, ovaj nivo obuke preferiraju IT profesionalci čiji domen rada obuhvata i oblast penetracionog testiranja, kao i sva ostala lica koja, zbog karijernog usmerenja ili drugih razloga, žele da steknu kompetencije u vezi penetracionog testiranja.

• IT profesionalcima čiji domen rada obuhvata i oblast penetracionog testiranja

 

• Svim ostalim licima koja, zbog karijernog usmerenja ili drugih razloga, žele da steknu kompetencije u vezi penetracionog testiranja

 

 

Uslovi u kojima se obuke realizuju

Vi ste jedinstveni. Vaša organizacija je jedinstvena. Imajući to u vidu, obuke možemo održati u uslovima koje ćemo maksimalno prilagoditi vašim potrebama i vašoj pogodnosti, čime se ujedno i maksimiziraju ishodi učenja i treninga u okviru obuka. Izborom jedne ili kombinacijom nekoliko opcija navedenih u nastavku, izvođenje obuka se može realizovati sa karakteristikama i u okruženju koje vam najviše odgovara.

Individualne i grupne obuke

Individualne Obuke Icon D A 001
Individualne obuke

Individualne obuke se odvijaju u uslovima u kojima konsultant-predavača sa kandidatom radi – jedan na jedan.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što konsultant-predavač može da se u potpunosti fokusira na rad sa jednim kandidatom i, u obimu koji program obuke dozvoljava, dodatno pomogne kandidatu u razumevanju specifičnih problema sa kojima se može suočiti u svom radu.

Kandidat sa konsultantom-predavačem može diskutovati o specifičnim problemima sa kojima se kandidat suočavaju u vezi tema koje obuka obrađuje, bez brige o poverljivim informacijama i ličnom ili ugledu organizacije.

Grupne Obuke D A 001
Grupne obuke

Grupne obuke su prilagođene radu u malim grupama.

Prednost ove vrsta obuka u kojima veličina grupe nije ograničavajući faktor (budući da se radi u malim grupama) je u tome što se uz individualni uključuju i grupni rad, pri čemu konsultant-predavač i ostali kandidati, u obimu koji program obuke dozvoljava, razmenjuju svoja iskustva.

Tip obuka

Otvorene Obuke D A 001
Otvorene obuke (Public trainings)

Otvorene obuka su obuke koje se odvijaju u sklopu redovnih obuka GSC-a, koje blagovremeno objavljujemo u skladu sa redovnim i posebnim kalendarom obuka, u učionici na lokaciji koju GSC-u koristi specijalno za potrebe obuke.

Ovim obukama može da prisustvuje svaki kandidat – bilo da je u pitanju pojedinac ili je u pitanju više članova jedne ili više organizacija – na osnovu prethodno obavljene registracije.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se odvijaju u specijalno prilagođenim za obuku kandidata, koje su izmeštene izvan organizacija prisutnih, čime se smanjuju eventualno ometanje koje se može desiti na radnom mestu kandidata, a što često ograničava efekte učenja. Ujedno, budući da je priroda ovih obuka primarno grupna i da kandidati često dolaze iz raznih organizacija, stvara se mogućnost umrežavanja i rada sa osobama koje imaju iskustvima iz srodnih ili drugih oblasti.

Otvorene obuke se blagovremeno najavljuju u GSC-ovom kalendaru obuka.

In House Obuke D A 001
Organizacione obuke

Organizacione obuke su obuke koje su posebno prilagođene potrebama vaše organizacije. On mogu da se odvijaju:

 • na vašoj lokaciji (in-house obuke) ili
 • na drugoj prigodnoj lokaciji van vaših prostorija, koju ste smo mi ili vi prilagodili potrebama obuke.

Za ove obuke je karakteristično to da organizacija ima kontrolu nad strukturom kandidata koji učestvuju u obuci, bilo da je u pitanju jedan kandidat, članovi grupa ili tima jedne organizacije, sa ili bez učešća članova njihovih partnerskih i drugih organizacija.

Prednost ove vrsta obuka je u tome što se vremenski okviri i lokacije mogu zakazati tako da se prilagode potrebama kandidata. Budući da ove obuke nisu otvorene, već se odnese na posebno izabrane kandidate, one mogu biti ciljane i posebno prilagođene potrebama specifičnih timova (u obimu koji program obuke dozvoljava; tzv. tailor-made pristup). Kandidati, najčešće članovi jednog ili više timova organizacije, mogu podeliti specifične probleme sa kojima se suočavaju u vezi sa temama koje obuke obrađuju, bez brige o poverljivim informacijama ili ugledu organizacije, a potencijalna bliskost i međusobno poznavanje kandidata može biti odlična osnova za napredno za učenje u timu.

Ove mogu povećati troškove puta i/ili smeštaja konsultant-predavača i/ili kandidata (u slučaju kada je obuka van prostorija organizacije), ali ne zahteva troškove puta i/ili smeštaja koje kandidati mogu imati ukoliko prisustvuju otvorenim obukama.

Obuke Na Daljinu D A 001
Obuke na daljinu (Distance learning)

Obuke na daljinu se odvijaju komuniciranjem putem Interneta i prilagođenje su radu u uslovima koji ne zahtevaju prisustvo kandidata u učionici.

Prednost ovih obuka je u tome što kandidatima pruža veliku slobodu po pitanju izbora okruženja za rad, jer im omogućava da obuku pohađaju i u slučaju kada nisu u mogućnosti da prisustvuju lokaciji na kojoj se odvijaju obuke koje zahtevaju unapred pripremljene učionice.

Materijali za rad tokom obuka

Svi relevantni materijali potrebni za rad tokom obuka obezbeđuje GSC i predaje se kandidatima tokom izvođenja obuke (u zavisnosti od programa obuke i karakteristike konkretnih materijala, oni se dostavljaju u celini, izvodu ili u segmentima, u štampanoj i/ili elektronskoj formi).

Evaluacija kompetencija i formalni ishodi obuka

Evaluacija rada kandidata se vrši tokom izvođenja obuke i tokom završnog testirana kandidata (putem evaluacije završnog testa, rezultata individualnih i/ili grupnih zadataka, usmene provere, i sl.), po šemi i programu u skladu sa izabranim nivoom obuke.

Kandidati za koje se u procesima evaluacije ustanovi da su ostvarili kompetencije izabranog nivoa obuke ostvaruju: 

 • sertifikat o pohađanju
 • sertifikat o ostvarenim kompetencijama,
 • saplement sertifikata sa opisom ostvarenih kompetencija.

Naknadna dostupnost sertifikata i radnih materijala

Po uspešno obavljenoj obuci svim kandidatima se omogućava kreiranje sopstvene korisničke stanice* na oficijelnom veb sajtu Global Standards Consortium-a, na kojoj su trajno dostupni:
 • materijali za rad tokom obuka
 • svi pripadajući sertifikati u elektronskoj formi

* kreiranje korisničke stranice nije obavezno.

 
U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.