fbpx

 

 

 

 

 

 

Upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima

 

 

U skladu sa Zakonom o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015)
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravljanje hemikalijama

U skladu sa Zakonom o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

Savetnik za hemikalije koordinira i učestvuje:

  • pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija (Dosije o hemikaliji)
  • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija,
  • u izradi bezbednosnog lista za hemikaliju koja se stavlja u promet
  • sprovodi procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija
  • informiše i sarađuje na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, kao i ostalih odredbi definisanih zakonom o hemikalijama
  • pri dostavljanju osnovnih podataka za upis biocidnog proizvoda u Privremenu listu
  • u pripremi tehničkog dosijea za biocidni proizvod
  • u primeni odredbi koje se odnose na klasifikaciju, obeležavanje i oglašavanje biocidnih proizvoda
  • pri sprovođenju obaveza bezbednog rukovanja odnosno skladištenja biocidnog proizvoda kao i obaveze vođenja evidencije
  • u sprovođenju ostalih odredbi Zakona o biocidnim proizvodima
U skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije i članom 7. Opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti (EU) 2016/679, dajem saglasnost da se podaci koji se nalaze u kolačićima koriste u svrhu boljeg korisničkog iskustva i analitike posetilaca veb sajta.